Carlscrona Veteranbåtar
2018 11 27
Aktiviteter 2018 - Städdag 0900-1500 en dag i maj. - 21 juni Lövmarknaden, lottbåten med säljare. - 30 juni Nostalgia, Ronneby. - Torhamns marknad. - Varvets dag, Hästholmen. - Saxemara båtvarv. - Aspödagen / Skärgårdsfesten 31 juli - 5   augusti. - Torgfesten Karlskrona. - Björkholmsdagen. Ingo 0708-885831
Carlscrona Veteranbåtar
2018 11 27
Aktiviteter 2018 - Städdag 0900-1500 en dag i maj. - 21 juni Lövmarknaden, lottbåten   med säljare. - 30 juni Nostalgia, Ronneby. - Torhamns marknad. - Varvets dag, Hästholmen. - Saxemara båtvarv. - Aspödagen / Skärgårdsfesten 31 juli - 5 augusti. - Torgfesten Karlskrona. - Björkholmsdagen. Ingo 0708-885831