Genomförda aktiviteter 2019 - Samling på Rosenholm torsdagskvällar med start den 17 januari kl 1800. Gemensamt arbete med årets lottbåt, egna båtar och social samvaro. Föreningen bjuder på fika. - 11 maj Städdag Rosenholm - 24 maj Sjösättningsdag Rosenholm - 20 juni Lövmarknaden, lottförsäljning och lottbåt. - 29 juni, Nostalgia Festival, Ronneby, lottförsäljning och lottbåt. - 6 juli Eskader till Torhamns marknad. Lottbåt. - 13 juli Varvets dag, Hästholmen. Ev eskader. - 26 juli Saxemara veteranbåtshelg. Lottbåt. - 30 juli Aspödagen / Skärgårdsfesten. Lottbåt - 30 juli - 4 augusti Skärgårdsfesten med lottbåt? - 18 augusti Björkholmsdagen med lottbåt. Ingo 0708-885831
Carlscrona Veteranbåtar
2020 03 29
Webmaster Mats Svensson
Genomförda aktiviteter 2019 - Samling på Rosenholm torsdagskvällar med start den 17 januari kl 1800. Gemensamt arbete med årets lottbåt, egna båtar och social samvaro. Föreningen bjuder på fika. - 11 maj Städdag Rosenholm - 24 maj Sjösättningsdag Rosenholm - 20 juni Lövmarknaden, lottförsäljning och lottbåt. - 29 juni, Nostalgia Festival, Ronneby, lottförsäljning och lottbåt. - 6 juli Eskader till Torhamns marknad. Lottbåt. - 13 juli Varvets dag, Hästholmen. Ev eskader. - 26 juli Saxemara veteranbåtshelg. Lottbåt. - 30 juli Aspödagen / Skärgårdsfesten. Lottbåt - 30 juli - 4 augusti Skärgårdsfesten med lottbåt? - 18 augusti Björkholmsdagen med lottbåt. Ingo 0708-885831
Carlscrona Veteranbåtar