Carlscrona Veteranbåtar
Per Lundbladh och Rolf Svensson presenterar vår nya flagga.
Carlscrona Veteranbåtars 10 - årsjubileum Lördagen den 7 juli firades vårt 10-årsjubileum med middag på Skeppsgossen. Därmed avtäcktes också föreningens nya flagga med emblem på blå botten.
Hamnen utanför Marinmuseum smyckades av allehanda veteranbåtar, dagen till ära.
Chef Sjöhistoriska Muséet,Hans- Lennart Ohlsson
Ordf Blekinge Båtförbund, Tommy Engvall med fru.
Ordf Carlscrona Veteranbåtar, Birger Lilja
Hedersgäster vid middagen var Hans-Lennart Ohlsson, chef för Sjöhistoriska muséet i Stockholm samt ordföranden för Blekinge Båtförbund, Tommy Engvall med fru. De framförde i tal sin respekt för den unga föreningens livskraft och kunnande inom ramen för de ringa ekonomiska medel föreningen har till sitt förfogande.
Det rådde mycket god stämning vid matbordet
2020 03 29
Webmaster Mats Svensson
Birger Lilja, föreningens ordförande gav återblickar om tiden sedan föreningen startades för 10 år sedan. Vice ordförande Per Lundbladh informerade om framtiden. Då speciellt om vårt säte, Rosenholms Udde, vilken är föremål för exploatering.
Carlscrona Veteranbåtar
Per Lundbladh och Rolf Svensson presenterar vår nya flagga.
Carlscrona Veteranbåtars 10 - årsjubileum Lördagen den 7 juli firades vårt 10- årsjubileum med middag på Skeppsgossen. Därmed avtäcktes också föreningens nya flagga med emblem på blå botten.
Hamnen utanför Marinmuseum smyckades av allehanda veteranbåtar, dagen till ära.
Chef Sjöhistoriska Muséet,Hans- Lennart Ohlsson
Ordf Blekinge Båtförbund, Tommy Engvall med fru.
Hedersgäster vid middagen var Hans- Lennart Ohlsson, chef för Sjöhistoriska muséet i Stockholm samt ordföranden för Blekinge Båtförbund, Tommy Engvall med fru. De framförde i tal sin respekt för den unga föreningens livskraft och kunnande inom ramen för de ringa ekonomiska medel föreningen har till sitt förfogande.
Det rådde mycket god stämning vid matbordet