Båten är byggd 1963. Den är dubbelruffad och byggd med furu på ek samt överbyggnad i mahogny. Löa 8,2 m, bredd 2,35 m
Carlscrona Veteranbåtar
2019 05 30
Ägare: Thomas Letterkrantz
Högsjöbåten “Virabelle”
Carlscrona Veteranbåtar
2019 05 30
Ägare: Thomas Letterkrantz
Högsjöbåten “Virabelle”