Carlscrona Veteranbåtar
© Webmaster: Mats Svensson 2021 01 21
Aktiviteter 2020 - Samling på Rosenholm måndagskvällar. Gemensamt arbete med årets lottbåt, fadderbåten CGP och social samvaro. Föreningen bjuder på fika. - 23 maj Sjösättningsdag Rosenholm. - 23 maj Städdag Rosenholm. - 18 juni Lövmarknaden. - 27 juni Nostalgia Festival. - 4 Juli Eskader till Torhamns marknad. - 14 juli Varvets dag, Hästholmen. Ev eskader. - 25-26 juli Saxemara veteranbåtshelg. - Juli Aspödagen / Skärgårdsfesten. - 28 juli - 2 augusti Skärgårdsfesten. - 20 augusti Björkholmsdagen. - Sept/Okt Uppdragning Rosenholm. - Nov Föreningsutflykt.
Inställt
Inställt
Inställt
Inställt
Aktiviteter 2020 - Samling på Rosenholm måndagskvällar. Gemensamt arbete med årets lottbåt, fadderbåten CGP och social samvaro. Föreningen bjuder på fika. - 23 maj Sjösättningsdag Rosenholm. - 23 maj Städdag Rosenholm. - 18 juni Lövmarknaden. - 27 juni Nostalgia Festival. - 4 Juli Eskader till Torhamns marknad. - 14 juli Varvets dag, Hästholmen. - 25 - 26 juli Saxemarveteranbåtshelg. - Juli Aspödagen / Skärgårdsfesten. - 28 juli - 2 augusti Skärgårdsfesten. - 20 augusti Björkholmsdagen. - Sept/Okt Uppdragning Rosenholm. - Nov Föreningsutflykt.
Inställt
Inställt
Inställt
Inställt
Carlscrona Veteranbåtar
© Webmaster: Mats Svensson
2021 01 21