2021-07-15
Carlscrona Veteranbåtar
Aktiviteter 2021 Samling på Rosenholm måndagskvällar till och med juli. Gemensamt arbete med kommande lottbåt, fadderbåten CGP och social samvaro. Föreningen bjuder på fika. Verksamheten 2021 präglas till största delen av planering och flytt av verksamheten från Rosenholms Udde till Saltö Varv.
GPS
2021-07-15
Carlscrona Veteranbåtar
Aktiviteter 2021 Samling på Rosenholm måndagskvällar till och med juli. Gemensamt arbete med kommande lottbåt, fadderbåten CGP och social samvaro. Föreningen bjuder på fika. Verksamheten 2021 präglas till största delen av planering och flytt av verksamheten från Rosenholms Udde till Saltö Varv.
GPS