2022-05-10
Carlscrona Veteranbåtar
Aktiviteter för CVB 2022 och andra intressanta veteranbåtsevenemang Klubbkvällar på Saltö Varv måndagar kl 18.00 med social samvaro med gemensamt arbete på lottbåt, fadderbåt, egna båtar m.m. När Vad Var 19/2 Öppet hus Saltö Varv 22/3 Årsmöte Veteranbåtsföreningen ZOOM 10/4 Gemensam sjösättning Saltö Varv 24/4 Gemensam sjösättning Saltö Varv 6/5 Gemensam sjösättning Saltö Varv 8/5 Gemensam sjösättning Saltö Varv 15/5 Gemensam sjösättning Saltö Varv 7-18/5 Bygga utställning Saltö Varv 21/5 Årsmöte CVB “TBD” 21-22/5 Öppet hus Saltö Varv 28-29/5 Arbetsdagar Saltö Varv 28-30/5 Veteranbåtsmöte anordnat av 4-5/6 Öppet hus Saltö Varv 11-12/6 Öppet hus Saltö Varv 18-19/6 Öppet hus Saltö Varv 23/6 Lövmarknad, lottförsäljning Ristorgsbacken 25-26/6 Öppet hus Saltö Varv 2/7 Nostalgia, lottförsäljning Ronneby Brunnspark 2-3/6 Öppet hus Saltö Varv 2/7 Torhamns marknad, lottförsäljning Torhamn 9-10/7 Öppet hus Saltö Varv 9/7 Föreningen Allmogebåtars varvsdag Östra Hästholmen 20-23/7 Classic Boat Meet Västervik 23-24/7 Öppet hus Saltö Varv 26/7 Aspödagen (Skärgårdsfesten), lottförsäljning 26-31/7 Skärgårdsfesten Karlskrona 6-7 aug Öppet hus Saltö Varv 13-14/8 Öppet hus Saltö Varv 20-21/8 Öppet hus Saltö Varv 21/8 Björkholmens dag, lottförsäljning Björkholmen 19/9 Gemensam torrsättning Saltö Varv 25/9 Gemensam torrsättning Saltö Varv 2/10 Gemensam torrsättning Saltö Varv 9/10 Gemensam torrsättning Saltö Varv “TBD” Föreningsutflykt “TBD”
Veteranbåtsföreningen
Wasavarvet Djurgården
Aspö
2022-05-10
Carlscrona Veteranbåtar
Aktiviteter för CVB 2022 och andra intressanta veteranbåtsevenemang Klubbkvällar på Saltö Varv måndagar kl 18.00 med social samvaro med gemensamt arbete på lottbåt, fadderbåt, egna båtar m.m. När Vad Var 19/2 Öppet hus Saltö Varv 22/3 Årsmöte Veteranbåtsföreningen ZOOM 10/4 Gemensam sjösättning Saltö Varv 24/4 Gemensam sjösättning Saltö Varv 6/5 Gemensam sjösättning Saltö Varv 8/5 Gemensam sjösättning Saltö Varv 15/5 Gemensam sjösättning Saltö Varv 7-18/5 Bygga utställning Saltö Varv 21/5 Årsmöte CVB “TBD” 21-22/5 Öppet hus Saltö Varv 28-29/5 Arbetsdagar Saltö Varv 28-30/5 Veteranbåtsmöte anordnat av Veteranbåtsföreningen. 4-5/6 Öppet hus Saltö Varv 11-12/6 Öppet hus Saltö Varv 18-19/6 Öppet hus Saltö Varv 23/6 Lövmarknad, lottförsäljning Ristorgsbacken 25-26/6 Öppet hus Saltö Varv 2/7 Nostalgia, lottförsäljning Ronneby Brunn 2-3/6 Öppet hus Saltö Varv 2/7 Torhamns marknad, lottförsäljning Torhamn 9-10/7 Öppet hus Saltö Varv 9/7 Föreningen Allmogebåtars varvsdag, Ö Hästholmen 20-23/7 Classic Boat Meet Västervik 23-24/7 Öppet hus Saltö Varv 26/7 Aspödagen (Skärgårdsfesten) lottförsäljning. 26-31/7 Skärgårdsfesten Karlskrona 6-7 aug Öppet hus Saltö Varv 13-14/8 Öppet hus Saltö Varv 20-21/8 Öppet hus Saltö Varv 21/8 Björkholmens dag, lottförsäljning Björkholmen 19/9 Gemensam torrsättning Saltö Varv 25/9 Gemensam torrsättning Saltö Varv 2/10 Gemensam torrsättning Saltö Varv 9/10 Gemensam torrsättning Saltö Varv “TBD” Föreningsutflykt “TBD”
Wasavarvet Djurgården
Aspö