2021-11-28
Carlscrona Veteranbåtar
GPS
Den fortsatta verksamheten 2021 präglas till största delen av planering och etablering av verksamheten på Saltö Varv. Måndagsaktiviteterna är i full gång. SAMLING VID PUMPEN!
2021-11-28
Carlscrona Veteranbåtar
GPS
Aktiviteter 2021 Den fortsatta verksamheten 2021 präglas till största delen av planering och etablering av verksamheten på Saltö Varv. Måndagsaktiviteterna är i full gång. SAMLING VID PUMPEN!