© Webmaster: Mats Svensson 2021 04 16
Aktiviteter 2021 - Samling på Rosenholm måndagskvällar. Gemensamt arbete med årets lottbåt, fadderbåten CGP och social samvaro. Föreningen bjuder på fika. - Planering för 2021 pågår för fullt
Carlscrona Veteranbåtar
© Webmaster: Mats Svensson
2021 04 16
Aktiviteter 2020 - Samling på Rosenholm måndagskvällar. Gemensamt arbete med årets lottbåt, fadderbåten CGP och social samvaro. Föreningen bjuder på fika.
Planering för 2021 pågår för fullt
Carlscrona Veteranbåtar