Web: © Mats Svensson  2024-06-18
Carlscrona Veteranbåtar
FÖRENINGEN CARLSCRONA VETERANBÅTAR KALLAR TILL ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 15 JUNI KLOCKAN 15.00 PLATS: SALTÖ VARV Sedvanliga årsmötesförhandlingar Verksamhetsberättelse kommer ut på hemsidan Stadgar finns på hemsidan Glöm inte erlägga 2024 års medlemsavgift 250 kr (pg 104 06 43 – 7) VARMT VÄLKOMNA Styrelsen Anmälan snarast, dock senast 10 juni via mejl till: styrelse@carlscronaveteranbatar.se
· · ·
Web: © Mats Svensson  2024-06-18
Carlscrona Veteranbåtar
FÖRENINGEN CARLSCRONA VETERANBÅTAR KALLAR TILL ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 15 JUNI KLOCKAN 15.00 PLATS: SALTÖ VARV Sedvanliga årsmötesförhandlingar Verksamhetsberättelse kommer ut på hemsidan Stadgar finns på hemsidan Glöm inte erlägga 2024 års medlemsavgift 250 kr (pg 104 06 43 – 7) VARMT VÄLKOMNA Styrelsen Anmälan snarast, dock senast 10 juni via mejl till: styrelse@carlscronaveteranbatar.se
· · ·