2022-05-10
Carlscrona Veteranbåtar
FÖRENINGEN CARLSCRONA VETERANBÅTAR KALLAR TILL ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 21 MAJ KLOCKAN 13.00 PLATS: SALTÖ VARV Sedvanliga årsmötesförhandlingar Öppet hus Saltö Varv Aktiviteter 2022 Glöm inte erlägga 2022 års medlemsavgift (pg 104 06 43 – 7) VARMT VÄLKOMNA Styrelsen Anmälan snarast, dock senast 15 maj via mejl till: styrelse@carlscronaveteranbatar.se eller på vår Facebooksida
· · ·
2022-05-10
Carlscrona Veteranbåtar
FÖRENINGEN CARLSCRONA VETERANBÅTAR KALLAR TILL ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 21 MAJ KLOCKAN 13.00 PLATS: SALTÖ VARV Sedvanliga årsmötesförhandlingar Öppet hus Saltö Varv Aktiviteter 2022 Glöm inte erlägga 2022 års medlemsavgift (pg 104 06 43 – 7) VARMT VÄLKOMNA Styrelsen Anmälan snarast, dock senast 15 maj via mejl till: styrelse@carlscronaveteranbatar.se eller på vår Facebooksida