Föreningen

Föreningen Carlscrona Veteranbåtar

Carlscrona Veteranbåtar, bildad 2002, är en ideell förening vars målsättning är att medverka till att bevara träbåtskulturen bl.a. genom samverkan med Marinmuseum. Vi vill arbeta för att dokumentera det träbåtsbestånd som finns lokalt och bygga upp en informationsbank vad gäller renovering och vård av gamla träbåtar. Styrelsen och klubben når man på adressen: Carlscrona Veteranbåtar Dragsövägen 3 371 37 Karlskrona Epost: styrelse@carlscronaveteranbatar.se PlusGiro: 104 06 43-7 Medlemsavgiften är 250 kr. Organisationsnummer: 835001-3135
2022-05-10
Carlscrona Veteranbåtar
Styrelsen Ordförande: Dan Thorell Ledamot: Per Lundbladh, v ordf Ledamot: Lennart Jyllhed, sekr Ledamot: Henrick Gyllberg, kassör Ledamot: Mats Svensson Ledamot: Ingemar Andersson Ledamot: Lars Månsson Ledamot: Roger Andersson
Kommittéer för verksamheten. Säkerhet: Lennart Larsson Verkstad: Lennart Jyllhed, Peter Engman, Lars Åkerlund Miljö: Dan Thorell Webansvarig: Mats Svensson Lotteri: Roger Andersson Lottbåt Onsala: Lennart Jyllhed Medlemsbåten CG Pettersson: Ingemar Andersson Medlemsbåten JoSoFin: Bernt Andersson Medlemsbåten Electrolux: Bernt Svensson Ungdomsverksamhet: Fredrik Åkesson
Årsmötet 2021 genomfördes digitalt den 14 juni. Omröstningen på årsmötet skedde digitalt via ett internetbaserat formulär. Röstsammanräkning och protokollförande av årsmötet skedde sedan pro forma den 22 juni.

Årsmötet 2021

2022-05-10

Föreningen

Föreningen Carlscrona

Veteranbåtar

Carlscrona Veteranbåtar, bildad 2002, är en ideell förening vars målsättning är att medverka till att bevara träbåtskulturen bl.a. genom samverkan med Marinmuseum. Vi vill arbeta för att dokumentera det träbåtsbestånd som finns lokalt och bygga upp en informationsbank vad gäller renovering och vård av gamla träbåtar. Styrelsen och klubben når man på adressen: Carlscrona Veteranbåtar Dragsövägen 3 371 37 Karlskrona Epost: styrelse@carlscronaveteranbatar.se PlusGiro: 104 06 43-7 Medlemsavgiften är 250 kr. Organisationsnummer: 835001-3135
Carlscrona Veteranbåtar
Styrelsen Ordförande: Dan Thorell Ledamot: Per Lundbladh, v ordf Ledamot: Lennart Jyllhed, sekr Ledamot: Henrick Gyllberg, kassör Ledamot: Mats Svensson Ledamot: Ingemar Andersson Ledamot: Lars Månsson Ledamot: Roger Andersson
Kommittéer för verksamheten. Säkerhet: Lennart Larsson Verkstad: Lennart Jyllhed, Peter Engman, Lars Åkerlund Miljö: Dan Thorell Webansvarig: Mats Svensson Lotteri: Roger Andersson Lottbåt Onsala: Lennart Jyllhed Medlemsbåten CG Pettersson: Ingemar Andersson Medlemsbåten JoSoFin: Bernt Andersson Medlemsbåten Electrolux: Bernt Svensson Ungdomsverksamhet: Fredrik Åkesson
Årsmötet 2021 genomfördes digitalt den 14 juni. Omröstningen på årsmötet skedde digitalt via ett internetbaserat formulär. Röstsammanräkning och protokollförande av årsmötet skedde sedan pro forma den 22 juni.

Årsmötet 2021