Föreningen

Föreningen Carlscrona Veteranbåtar

Carlscrona Veteranbåtar, bildad 2002, är en ideell förening vars målsättning är att medverka till att bevara träbåtskulturen bl.a. genom samverkan med Marinmuseum. Vi vill arbeta för att dokumentera det träbåtsbestånd som finns lokalt och bygga upp en informationsbank vad gäller renovering och vård av gamla träbåtar. Styrelsen och klubben kan man når man på adressen: Carlscrona Veteranbåtar Ronnebyvägen 37 371 91 Karlskrona Epost: styrelse@carlscronaveteranbatar.se PlusGiro: 104 06 43-7 Medlemsavgiften är 250 kr. Organisationsnummer: 835001-3135
2021-07-15
Carlscrona Veteranbåtar
Styrelsen Ordförande: Dan Thorell Ledamot: Per Lundbladh, v ordf Ledamot: Lennart Jyllhed, sekr Ledamot: Henrick Gyllberg, kassör Ledamot: Mats Svensson Ledamot: Ingemar Andersson Ledamot: Lars Månsson Ledamot: Roger Andersson
Kommittéer för verksamheten. Säkerhet: Lennart Larsson Verkstad: Birger Solvik Miljö: Dan Thorell Webansvarig: Mats Svensson Lotteri: Roger Andersson Lottbåt Onsala: Lennart Jyllhed Båt CG Pettersson: Ingemar Andersson Medlemsbåten JoSoFin: Bernt Andersson Ungdomsverksamhet: Fredrik Åkesson
2021-07-15

Föreningen

Föreningen Carlscrona

Veteranbåtar

Carlscrona Veteranbåtar, bildad 2002, är en ideell förening vars målsättning är att medverka till att bevara träbåtskulturen bl.a. genom samverkan med Marinmuseum. Vi vill arbeta för att dokumentera det träbåtsbestånd som finns lokalt och bygga upp en informationsbank vad gäller renovering och vård av gamla träbåtar. Styrelsen och klubben kan man når man på adressen: Carlscrona Veteranbåtar Ronnebyvägen 37 371 91 Karlskrona Epost: styrelse@carlscronaveteranbatar.se PlusGiro: 104 06 43-7 Medlemsavgiften är 250 kr. Organisationsnummer: 835001-3135
Carlscrona Veteranbåtar
Styrelsen Ordförande: Dan Thorell Ledamot: Per Lundbladh, v ordf Ledamot: Lennart Jyllhed, sekr Ledamot: Henrick Gyllberg, kassör Ledamot: Mats Svensson Ledamot: Ingemar Andersson Ledamot: Lars Månsson Ledamot: Roger Andersson
Kommittéer för verksamheten. Säkerhet: Lennart Larsson Verkstad: Birger Solvik Miljö: Dan Thorell Webansvarig: Mats Svensson Lotteri: Roger Andersson Lottbåt Onsala: Lennart Jyllhed Båt CG Pettersson: Ingemar Andersson Medlemsbåten JoSoFin: Bernt Andersson Ungdomsverksamhet: Fredrik Åkesson