Föreningen Carlscrona Veteranbåtar

Carlscrona Veteranbåtar, bildad 2002, är en ideell förening vars målsättning är att medverka till att bevara träbåtskulturen bl.a. genom samverkan med Marinmuseum. Vi vill arbeta för att dokumentera det träbåtsbestånd som finns lokalt och bygga upp en informationsbank vad gäller renovering och vård av gamla träbåtar. Styrelsen och klubben når man på adressen: Carlscrona Veteranbåtar Dragsövägen 3 371 37 Karlskrona Epost: styrelse@carlscronaveteranbatar.se PlusGiro: 104 06 43-7 Medlemsavgiften är 250 kr. Organisationsnummer: 835001-3135
Styrelsen Ordförande: Dan Thorell Ledamot: Henrick Gyllberg, v ordf Ledamot: Lennart Jyllhed, sekr Ledamot: Jörgen Bergman Ledamot: Henrick Gyllberg, kassör Ledamot: Ingemar Andersson Ledamot: Lars Månsson Ledamot: Peter Engman Ledamot: Jan Andersson Suppleant: Erik Andersson
Web: © Mats Svensson  2024-07-13
Carlscrona Veteranbåtar
Årsmötet 2023

Föreningen Carlscrona Veteranbåtar

Carlscrona Veteranbåtar, bildad 2002, är en ideell förening vars målsättning är att medverka till att bevara träbåtskulturen bl.a. genom samverkan med Marinmuseum. Vi vill arbeta för att dokumentera det träbåtsbestånd som finns lokalt och bygga upp en informationsbank vad gäller renovering och vård av gamla träbåtar. Styrelsen och klubben når man på adressen: Carlscrona Veteranbåtar Dragsövägen 3 371 37 Karlskrona Epost: styrelse@carlscronaveteranbatar.se PlusGiro: 104 06 43-7 Medlemsavgiften är 250 kr. Organisationsnummer: 835001-3135
Web: © Mats Svensson  2024-07-13
Carlscrona Veteranbåtar
Årsmötet 2023
Styrelsen Ordförande: Dan Thorell Ledamot: Henrick Gyllberg, v ordf Ledamot: Lennart Jyllhed, sekr Ledamot: Jörgen Bergman Ledamot: Henrick Gyllberg, kassör Ledamot: Ingemar Andersson Ledamot: Lars Månsson Ledamot: Peter Engman Ledamot: Jan Andersson Suppleant: Erik Andersson