FÖRENINGEN Carlscrona Veteranbåtar, bildad 2002, är en ideell förening vars målsättning är att medverka till att bevara träbåtskulturen bl.a. genom samverkan med Marinmuseum. Vi vill arbeta för att dokumentera det träbåtsbestånd som finns lokalt och bygga upp en informationsbank vad gäller renovering och vård av gamla träbåtar. Styrelsen och klubben kan man nå genom att skriva till föreningen. Adressen är: Carlscrona Veteranbåtar Ronnebyvägen 37 371 91 Karlskrona Postadress för större leveranser: Ronnebyvägen 37 Rosenholms Udde 371 91 Karlskrona Epost: styrelse@carlscronaveteranbatar.se PlusGiro: 104 06 43-7 Medlemsavgiften är 250 kr. Organisationsnummer: 835001-3135 Styrelsen Ordförande: Dan Thorell, tillika kassör Ledamot: Per Lundbladh, v ordf Ledamot: Lennart Jyllhed, sekr Ledamot: Mats Svensson, ekonomi Ledamot: Ingemar Andersson Suppleant: Lars Månsson Suppleant: Roger Andersson
Kommittéer för verksamheten. Säkerhet: Lennart Larsson Verkstad: Birger Solvik Miljö: Dan Thorell Lotteri: Roger Andersson Lottbåt Onsala: Lennart Jyllhed Båt CG Pettersson: Ingemar Andersson Medlemsbåten JoSoFin: Bernt Andersson Ungdomsverksamhet: Fredrik Åkesson
© Webmaster: Mats Svensson 2021 04 16
Carlscrona Veteranbåtar
FÖRENINGEN Carlscrona Veteranbåtar, bildad 2002, är en ideell förening vars målsättning är att medverka till att bevara träbåtskulturen bl.a. genom samverkan med Marinmuseum. Vi vill arbeta för att dokumentera det träbåtsbestånd som finns lokalt och bygga upp en informationsbank vad gäller renovering och vård av gamla träbåtar. Styrelsen och klubben kan man nå genom att skriva till föreningen. Adressen är: Carlscrona Veteranbåtar Ronnebyvägen 37 371 91 Karlskrona Postadress för större leveranser: Ronnebyvägen 37 Rosenholms Udde 371 91 Karlskrona Epost: styrelse@carlscronaveteranbatar.se PlusGiro: 104 06 43-7 Medlemsavgiften är 250 kr. Organisationsnummer: 835001-3135 Styrelsen Ordförande: Dan Thorell, tillika kassör Ledamot: Per Lundbladh, V Ordf Ledamot: Lennart Jyllhed, sekr Ledamot: Mats Svensson, ekonomi Ledamot: Ingemar Andersson Suppleant: Roger Andersson Suppleant: Lars Månsson
Kommittéer för verksamheten Säkerhet: Lennart Larsson Verkstad: Birger Solvik Miljö: Dan Thorell Lotteri: Roger Andersson Lottbåt Onsala: Lennart Jyllhed Båt CG Pettersson: Ingemar Andersson Medlemsbåten JoSoFin: Bernt Andersson Ungdomsverksamhet: Fredrik Åkesson
© Webmaster: Mats Svensson
2021 04 16
Carlscrona Veteranbåtar