2021-11-28
Carlscrona Veteranbåtar
Två tält till norra arrendet har kommit på plats. Det tredje planerade tältet anskaffas under 2022 om det finns behov. Prelliminär plan för det större tältet som ska stå på tomträtten söder om vägen är leverans och uppsättning under vecka 49 vilket ger oss ytterligare 240 kvm under tak.
Lite försenat kommer vi att leveranstesta vår nya båtbottentvätt den 13/10. Därefter blir det obligatoriskt att tvätta av sin botten över spolplattan i samband med torrsättning, se vår miljöplan. Utrustningen är mobil och kommer bara att stå uppställd under torrsättningsperioden eller vid behov.
2021-11-28
Carlscrona Veteranbåtar
Två tält till norra arrendet har kommit på plats. Det tredje planerade tältet anskaffas under 2022 om det finns behov. Prelliminär plan för det större tältet som ska stå på tomträtten söder om vägen är leverans och uppsättning under vecka 49 vilket ger oss ytterligare 240 kvm under tak.
Lite försenat kommer vi att leveranstesta vår nya båtbottentvätt den 13/10. Därefter blir det obligatoriskt att tvätta av sin botten över spolplattan i samband med torrsättning, se vår miljöplan. Utrustningen är mobil och kommer bara att stå uppställd under torrsättningsperioden eller vid behov.