Två tält till norra arrendet har kommit på plats. Det tredje planerade tältet anskaffas under 2022 om det finns behov. Det större tältet står nu på tomträtten söder om vägen, vilket ger oss ytterligare 240 kvm under tak.
Vår nya båtbottentvätt driftsattes under oktober. Därefter blir det obligatoriskt att tvätta av sin botten över spolplattan i samband med torrsättning, se vår miljöplan. Utrustningen är mobil och kommer bara att stå uppställd under torrsättningsperioden eller vid behov.
Web: © Mats Svensson  2024-06-18
Carlscrona Veteranbåtar
Två tält till norra arrendet har kommit på plats. Det tredje planerade tältet anskaffas under 2022 om det finns behov. Det större tältet står nu på tomträtten söder om vägen, vilket ger oss ytterligare 240 kvm under tak.
Vår nya båtbottentvätt driftsattes under oktober. Därefter blir det obligatoriskt att tvätta av sin botten över spolplattan i samband med torrsättning, se vår miljöplan. Utrustningen är mobil och kommer bara att stå uppställd under torrsättningsperioden eller vid behov.
Web: © Mats Svensson  2024-06-18
Carlscrona Veteranbåtar