Föreningen Carlscrona Veteranbåtar

Carlscrona Veteranbåtar, bildad 2002, är en ideell förening vars målsättning är att medverka till att bevara träbåtskulturen bl.a. genom samverkan med Marinmuseum. Vi vill arbeta för att dokumentera det träbåtsbestånd som finns lokalt och bygga upp en informationsbank vad gäller renovering och vård av gamla träbåtar. Styrelsen och klubben når man på adressen: Carlscrona Veteranbåtar Dragsövägen 3 371 37 Karlskrona Epost: styrelse@carlscronaveteranbatar.se PlusGiro: 104 06 43-7 Medlemsavgiften är 250 kr. Organisationsnummer: 835001-3135
Styrelsen Ordförande: Dan Thorell Ledamot: Per Lundbladh, v ordf Ledamot: Lennart Jyllhed, sekr Ledamot: Henrick Gyllberg, kassör Ledamot: Ingemar Andersson Ledamot: Lars Månsson Ledamot: Jörgen Bergman Suppleant: Jan Andersson
Kontaktpersoner/projektledare 2022 Kölista, nyttjandeavtal och placering upplagda båtar samt bryggor: Dan Thorell Lotteri: Peter Engman Ekonomiadm med fakturahantering, transaktioner och uppföljning: Mats Svensson Hemsida: Mats Svensson Spolboden och båtbottentvätten: Lars Månsson Lottbåtar: Lennart Jyllhed Föreningsbåten CG Pettersson: Ingemar Andersson Föreningsbåten JoSoFin: Bernt Andersson Föreningsbåten Blekingsekan: vakant Föreningsbåten Lux Holiday: Bernt Svensson Föreningsbåten Thörnkvistaren: vakant Motorer till föreningsbåtar: Anders Malmörn MYS-båten Skum: Gunnar Haglund/Dan Thorell Snickeriet: Lars Åkerlund, Lennart Jyllhed och Peter Engman Miljöplanen: Dan Thorell Säkerhetsplan: Lennart Larsson Veteranbåtsdagar: Per Lundbladh Ungdomsverksamhet: Fredrik Åkesson ”Slipförmän”: Ingmar Andersson och Dan Thorell Fordon: Fredrik Åkesson Nycklar, larm m.m.: Dan Thorell Publik verksamhet: Per Lundbladh, Birger Lilja, Roger Andersson och Dan Thorell
Web: © Mats Svensson  2024-05-30
Carlscrona Veteranbåtar
Årsmötet 2023

Föreningen Carlscrona Veteranbåtar

Carlscrona Veteranbåtar, bildad 2002, är en ideell förening vars målsättning är att medverka till att bevara träbåtskulturen bl.a. genom samverkan med Marinmuseum. Vi vill arbeta för att dokumentera det träbåtsbestånd som finns lokalt och bygga upp en informationsbank vad gäller renovering och vård av gamla träbåtar. Styrelsen och klubben når man på adressen: Carlscrona Veteranbåtar Dragsövägen 3 371 37 Karlskrona Epost: styrelse@carlscronaveteranbatar.se PlusGiro: 104 06 43-7 Medlemsavgiften är 250 kr. Organisationsnummer: 835001-3135
Ordförande: Dan Thorell Ledamot: Per Lundbladh, v ordf Ledamot: Lennart Jyllhed, sekr Ledamot: Henrick Gyllberg, kassör Ledamot: Ingemar Andersson Ledamot: Lars Månsson Ledamot: Jörgen Bergman Suppleant: Jan Andersson
Kontaktpersoner/projektledare 2022 Kölista, nyttjandeavtal och placering upplagda båtar samt bryggor: Dan Thorell Lotteri: Peter Engman Ekonomiadm med fakturahantering, transaktioner och uppföljnIng: Mats Svensson Hemsida: Mats Svensson Spolboden och båtbottentvätten: Lars Månsson Lottbåtar: Lennart Jyllhed Föreningsbåten CG Pettersson: Ingemar Andersson Föreningsbåten JoSoFin: Bernt Andersson Föreningsbåten Blekingsekan: vakant Föreningsbåten Lux Holiday: Bernt Svensson Föreningsbåten Thörnkvistaren: vakant Motorer till föreningsbåtar: Anders Malmörn MYS-båten Skum: Gunnar Haglund/Dan Thorell Snickeriet: Lars Åkerlund, Lennart Jyllhed och Peter Engman Miljöplanen: Dan Thorell Säkerhetsplan: Lennart Larsson Veteranbåtsdagar: Per Lundbladh Ungdomsverksamhet: Fredrik Åkesson ”Slipförmän”: Ingmar Andersson och Dan Thorell Fordon: Fredrik Åkesson Nycklar, larm m.m.: Dan Thorell Publik verksamhet: Per Lundbladh, Birger Lilja, Roger Andersson och Dan Thorell
Web: © Mats Svensson  2024-05-30
Carlscrona Veteranbåtar
Styrelsen
Årsmötet 2023