Carlscrona Veteranbåtar
FÖRENINGEN Carlscrona Veteranbåtar, bildad 2002, är en ideell förening vars målsättning är att medverka till att bevara träbåtskulturen bl.a. genom samverkan med Marinmuseum. Vi vill arbeta för att dokumentera det träbåtsbestånd som finns lokalt och bygga upp en informationsbank vad gäller renovering och vård av gamla träbåtar. Styrelsen och klubben kan man nå genom att maila till ordförande eller sekreterare. Klicka på namnen längst ned på sidan. Vill du skicka brev till oss är adressen: Carlscrona Veteranbåtar Box 75 371 21 Karlskrona Epost:  styrelsen@carlscronaveteranbatar.se  PlusGiro: 104 06 43-7 Medlemsavgiften är 250 kr. Organisationsnummer: 835001-3135 Styrelsen Ordförande: Birger Lilja, mobil 0708-23 91 11 Epost: birger@orlogsankaret.se  Vice ordförande: Per Lundbladh, mobil 0708-993 992 Epost: per.lundbladh@hotmail.com Sekreterare: Ingemar Andersson, mobil 0708-885 831 Epost: ingo59.andersson@gmail.com  Kassör: Mats Svensson, mobil 0708-219 561 Epost: mats@lillemats.net Ledamot: Peter Walén, mobil 0733-306 462 Epost: peter.walen@home.se Ledamot: Lennart Jyllhed Epost: lennart@jyllhed.se
Kommittéer för verksamheten. Sjösättning Lars Steinbach och Peter Wahlén. Veteranbåtshelgen Birger Lilja (samordnare), Per Lundbladh.. Fastighetskommitté Birger Lilja(samordnare), Per Lundbladh, Ingemar Andersson. Lotteri Roger Andersson och Ulf Nejbo.
2018 11 15
Carlscrona Veteranbåtar
FÖRENINGEN Carlscrona Veteranbåtar, bildad 2002, är en ideell förening vars målsättning är att medverka till att bevara träbåtskulturen bl.a. genom samverkan med Marinmuseum. Vi vill arbeta för att dokumentera det träbåtsbestånd som finns lokalt och bygga upp en informationsbank vad gäller renovering och vård av gamla träbåtar. Styrelsen och klubben kan man nå genom att maila till ordförande eller sekreterare. Klicka på namnen längst ned på sidan. Vill du skicka brev till oss är adressen: Carlscrona Veteranbåtar Box 75 371 21 Karlskrona Epost:  styrelsen@carlscronaveteranbatar.se  PlusGiro: 104 06 43-7 Medlemsavgiften är 250 kr. Organisationsnummer: 835001-3135 Styrelsen Ordförande: Birger Lilja, mobil 0708-23 91 11 Epost: birger@orlogsankaret.se  Vice ordförande: Per Lundbladh, mobil 0708-993 992 Epost: per.lundbladh@hotmail.com Sekreterare: Ingemar Andersson, mobil 0708-885 831 Epost: ingo59.andersson@gmail.com  Kassör: Mats Svensson, mobil 0708-219 561 Epost: mats@lillemats.net Ledamot: Peter Walén, mobil 0733-306 462 Epost: peter.walen@home.se Ledamot: Lennart Jyllhed Epost: lennart@jyllhed.se Ledamot:Tommy Kilefors Ledamot: Roger Andersson Epost: roger.andersson@batritningar.se  Ledamot: Jesper Andersson Epost: jesper.andersson85@hotmail.com 
Kommittéer för verksamheten. Sjösättning Lars Steinbach och Peter Wahlén. Veteranbåtshelgen Birger Lilja (samordnare), Per Lundbladh.. Fastighetskommitté Birger Lilja(samordnare), Per Lundbladh och Ingemar Andersson. Lotteri Roger Andersson och Ulf Nejbo.
2018 11 15