Carlscrona Veteranbåtar
FÖRENINGEN Carlscrona Veteranbåtar, bildad 2002, är en ideell förening vars målsättning är att medverka till att bevara träbåtskulturen bl.a. genom samverkan med Marinmuseum. Vi vill arbeta för att dokumentera det träbåtsbestånd som finns lokalt och bygga upp en informationsbank vad gäller renovering och vård av gamla träbåtar. Styrelsen och klubben kan man nå genom att maila till ordförande eller sekreterare. Klicka på namnen längst ned på sidan. Vill du skicka brev till oss är adressen: Carlscrona Veteranbåtar Box 75 371 21 Karlskrona Epost:  styrelsen@carlscronaveteranbatar.se  PlusGiro: 104 06 43-7 Medlemsavgiften är 250 kr. Organisationsnummer: 835001-3135 Styrelsen Ordförande: Birger Lilja Vice ordförande: Per Lundbladh Sekreterare: Ingemar Andersson Kassör: Mats Svensson Ledamot: Peter Walén Ledamot: Lennart Jyllhed Ledamot: Tommy Kilefors
Kommittéer för verksamheten. Sjösättning Lars Steinbach och Peter Wahlén. Veteranbåtshelgen Birger Lilja (samordnare), Per Lundbladh.. Fastighetskommitté Birger Lilja(samordnare), Per Lundbladh, Ingemar Andersson. Lotteri Roger Andersson.
2019 02 21
Carlscrona Veteranbåtar
FÖRENINGEN Carlscrona Veteranbåtar, bildad 2002, är en ideell förening vars målsättning är att medverka till att bevara träbåtskulturen bl.a. genom samverkan med Marinmuseum. Vi vill arbeta för att dokumentera det träbåtsbestånd som finns lokalt och bygga upp en informationsbank vad gäller renovering och vård av gamla träbåtar. Styrelsen och klubben kan man nå genom att maila till ordförande eller sekreterare. Klicka på namnen längst ned på sidan. Vill du skicka brev till oss är adressen: Carlscrona Veteranbåtar Box 75 371 21 Karlskrona Epost:  styrelsen@carlscronaveteranbatar.se  PlusGiro: 104 06 43-7 Medlemsavgiften är 250 kr. Organisationsnummer: 835001-3135 Styrelsen Ordförande: Birger Lilja Vice ordförande: Per Lundbladh Sekreterare: Ingemar Andersson Kassör: Mats Svensson Ledamot: Peter Walén Ledamot: Lennart Jyllhed Ledamot: Tommy Kilefors
Kommittéer för verksamheten. Sjösättning Lars Steinbach och Peter Wahlén. Veteranbåtshelgen Birger Lilja (samordnare), Per Lundbladh.. Fastighetskommitté Birger Lilja(samordnare), Per Lundbladh och Ingemar Andersson. Lotteri Roger Andersson.
2019 02 21
Webmaster: Mats Svensson