Carlscrona Veteranbåtar
Efterlysning!!!! Vi vill ha fler bilder och texter om era båtar. Skicka till  webmaster@carlscronaveteranbatar.se 
Utomskärskryssaren Carl Stuart
2019 12 09 Webmaster Mats Svensson
2019 12 07
Webmaster Mats Svensson
Carlscrona Veteranbåtar
Efterlysning!!!! Vi vill ha fler bilder och texter om era båtar. Skicka till  webmaster@carlscronaveteranbatar.se 
Utomskärskryssaren Carl Stuart Utomskärsmotor- kryssaren  Cygnos Salongsbåten Unn.