Carlscrona Veteranbåtar
Efterlysning!!!! Vi vill ha fler bilder och texter om era båtar. Skicka till  webmaster@carlscronaveteranbatar.se 
Utomskärskryssaren Carl Stuart
2020 01 14 Webmaster Mats Svensson
2020 01 14
Webmaster Mats Svensson
Carlscrona Veteranbåtar
Efterlysning!!!! Vi vill ha fler bilder och texter om era båtar. Skicka till  webmaster@carlscronaveteranbatar.se 
Utomskärskryssaren Carl Stuart Utomskärsmotor- kryssaren  Cygnos Salongsbåten Unn.