Carlscrona Veteranbåtar
Efterlysning!!!! Vi vill ha fler bilder och texter om era båtar. Skicka till webmaster@carlscronaveteranbatar.se
Utomskärskryssaren Carl Stuart
2020 03 29
Webmaster Mats Svensson
Carlscrona Veteranbåtar
Efterlysning!!!! Vi vill ha fler bilder och texter om era båtar. Skicka till webmaster@carlscronaveteranbatar.se
Utomskärskryssaren Carl Stuart Utomskärsmotor- kryssaren  Cygnos Salongsbåten Unn.