Carlscrona Veteranbåtar
Välkommen till Carlscrona Veteranbåtsklubb
Vi bedriver vår verksamhet under “torrtid” på Rosenholms Udde vid Karlskronas västra utfart E22. Där har vi flera byggnader var vi förvarar våra dyrgripar, vilka vi dessutom vårdar och renoverar. Utrymme för all vår klubbverksamhet finns här. Byggnaderna är före detta Rosenholmsvarvet där det “på sin tid” bedrevs militär marin verksamhet. Byggnaderna förvaltas numera av Kruthusen fastigheter. Sommartid är det fantastiska Karlskrona skärgård som är tummelplatsen för vår verksamhet.
Dataskyddsförordningen, kallad GDPR (General Data Protection Regulation) gäller från och med den 25 maj Den styr hur företag, organisationer, klubbar sparar och använder information som innehåller personuppgifter. Det blir med andra ord ännu viktigare att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och transparent sätt. Det betyder till exempel att du som medlem alltid har rätt att veta vilka uppgifter som finns sparade om dig och på vilket sätt de används. Du har också möjlighet att rätta den information som finns sparad och hur den används som exempel i en medlemsmatrikel.
GDPR
Vill du bli medlem i vår förening? Skicka din medlemsansökan till oss:
Carlscrona Veteranbåtar Box 75 37121 Karlskrona
Foto: Mats Svensson
Föreningen har fått en CG Petterssonbåt till skänks. Föreningen står för närvarande som ägare och styrelsen beslutade vid förra mötet att undersöka om det finns medlemmar som är intresserade av att medverka i renovering av båten i en grupp av faddrar mot att de kan bruka henne.
Renoveringssobjekt CG Pettersson
1 Hemsidan Karlskrona.se 2 Gå i på rubriken Kommun och politik 3 Protokoll och möteshandlingar 4 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 5 2019-09-12 6 08. Beslut om granskning detaljplan för Karlskrona 3:20 Rosenholms Udde 7 Nu kommer det upp 17 olika dokument bla Missiv med beslutsförslag och Planbeskrivning
Båtlotteriet 2019 Dragning av lotteriet är genomförd vid Kultur- och fritidsförvaltningen i Karlskrona. Vinstlotten på båten, som är byggd vid Båtbyggarlinjen på Stensunds Folkhögskola,  såldes på Marinmuseum i Karlskrona och den lycklige vinnaren är Tomas Axelsson (till vänster). Ett stort grattis.
Vinstlista Vinst 1 Lott nr 2235 Stensundseka Vinst 2 Lott nr 1142 Modell Blekingseka Vinst 3 Lott nr 1266 Tavla Jan Abramsson Vinst 4 Lott nr 0340 Flytväst Vinst 5 Lott nr 2876 Prenumeration Nostalgia
Vinst avhämtas efter kontakt med lotteriansvarig. Kontaktuppgifter finns på lottsedeln.
Anders Malmörn förevisar ett gammalt “skarpt” alternativ till slipning av trä.
5% Kaustiksoda med vatten strykes på materialet, spolas av efter några minuter. Därefter syras ytan av med 5% saltsyra- lösning, spolas av med vatten och en ny fin yta träder fram
Måndagssamling på Rosenholms Udde
2019 12 09 Webmaster Mats Svensson
Bildspel från vår studieresa till Stockholm. - träff med Veteranbåtsföreningen. - besök i Skeppshandeln Tackel och Tåg. - besök på Anells båtbyggeri, Värmdö och - Stockholms Båtsnickeri i Fisksätra.
Renoveringsobjekt CG Pettersson
2019 12 07
Webmaster Mats Svensson
Föreningen har fått en CG Petterssonbåt till skänks. Föreningen står för närvarande som ägare och styrelsen beslutade vid förra mötet att undersöka om det finns medlemmar som är intresserade av att medverka i renovering av båten i en grupp av faddrar mot att de kan bruka henne.
Båtlotteriet 2019 Dragning av lotteriet är genomförd vid Kultur- och fritidsförvaltningen i Karlskrona. Vinstlotten på båten, som är byggd vid Båtbyggarlinjen på Stensunds Folkhögskola, såldes på Marinmuseum i Karlskrona och den lycklige vinnaren är Tomas Axelsson (till vänster). Ett stort grattis.
Vinst 1. Lott nr 2235 Stensundseka Vinst 2. Lott nr 1142 Modell Blekingseka Vinst 3. Lott nr 1266 Tavla Jan Abramsson Vinst 4. Lott nr 0340 Flytväst Vinst 5. Lott nr 2876  Prenum Nostalgia
Vinst avhämtas efter kontakt med lotteri- ansvarig. Kontaktuppgifter finns på lottsedeln.
Anders Malmörn förevisar ett gammalt “skarpt” alternativ till slipning av trä.
5% Kaustiksoda med vatten strykes på materialet, spolas av efter några minuter. Därefter syras ytan av med 5% saltsyra- lösning, spolas av med vatten och en ny fin yta träder fram
Måndagssamling på Rosenholms Udde
Bildspel från vår studieresa till Stockholm. - träff med Veteranbåtsföreningen. - besök i Skeppshandeln Tackel och Tåg. - besök på Anells båtbyggeri, Värmdö och - Stockholms Båtsnickeri i Fisksätra.
1 Gå till Hemsidan Karlskrona.se 2 Gå i på rubriken Kommun och politik 3 Protokoll och möteshandlingar 4 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 5 2019-09-12 6 08. Beslut om granskning detaljplan för Karlskrona 3:20 Rosenholms Udde 7 Nu kommer det upp 17 olika dokument bla Missiv med beslutsförslag och Planbeskrivning
Carlscrona Veteranbåtar
Välkommen till Carlscrona Veteranbåtsklubb
Vi bedriver vår verksamhet under “torrtid” på Rosenholms Udde vid Karlskronas västra utfart E22. Där har vi flera byggnader var vi förvarar våra dyrgripar, vilka vi dessutom vårdar och renoverar. Utrymme för all vår klubbverksamhet finns här. Byggnaderna är före detta Rosenholmsvarvet där det “på sin tid” bedrevs militär marin verksamhet. Byggnaderna förvaltas numera av Kruthusen fastigheter. Sommartid är det fantastiska Karlskrona skärgård som är tummelplatsen för vår verksamhet.
Dataskyddsförordningen, kallad GDPR (General Data Protection Regulation) gäller från och med den 25 maj Den styr hur företag, organisationer, klubbar sparar och använder information som innehåller personuppgifter. Det blir med andra ord ännu viktigare att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och transparent sätt. Det betyder till exempel att du som medlem alltid har rätt att veta vilka uppgifter som finns sparade om dig och på vilket sätt de används. Du har också möjlighet att rätta den information som finns sparad och hur den används som exempel i en medlemsmatrikel.
GDPR
Vill du bli medlem i vår förening? Skicka din medlemsansökan till oss:
Carlscrona Veteranbåtar Box 75 37121 Karlskrona
Foto: Mats Svensson