Carlscrona Veteranbåtar Box 75 37121 Karlskrona
Vill du bli medlem i vår förening? Skicka din medlemsansökan till oss:
Carlscrona Veteranbåtar
Välkommen till Carlscrona Veteranbåtsklubb

Vi bedriver vår verksamhet under “torrtid” vid Rosenholms Udde vid Karlskronas västra utfart E22.

Där har vi flera byggnader var vi förvarar våra dyrgripar, vilka vi dessutom vårdar och renoverar.

Utrymme för all vår klubbverksamhet finns här. Byggnaderna är före detta Rosenholmsvarvet där det

“på sin tid” bedrevs militär marin verksamhet. Byggnaderna förvaltas numera av Kruthusen

fastigheter. Sommartid är det fantastiska Karlskrona skärgård som är tummelplatsen för vår

verksamhet.

Renoveringssobjekt CG Pettersson
Dataskyddsförordningen, kallad GDPR (General Data Protection Regulation) gäller från och med den 25 maj Den styr hur företag, organisationer, klubbar sparar och använder information som innehåller personuppgifter. Det blir med andra ord ännu viktigare att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och transparent sätt. Det betyder till exempel att du som medlem alltid har rätt att veta vilka uppgifter som finns sparade om dig och på vilket sätt de används. Du har också möjlighet att rätta den information som finns sparad och hur den används som exempel i en medlemsmatrikel.  http://www.juridiskvagledning.se/ny-dataskyddsforordning/ GDPR Medlemsaktivitet på “Udden”
Carlscrona Veteranbåtsförenings årsmöte 2020 avhölls på Rosenholms Udde den 11 juni kl 1800.
© Webmaster: Mats Svensson 2020 07 10
Karlskrona Jolleklubb - KJK
Seglarskola
Årsmötet 2020
Förre ordföranden, Birger Lilja, utnämndes vid årsmötet till hedersmedlem, tillika hedersordförande.
Välkommen till Carlscrona Veteranbåtsklubb

Vi bedriver vår verksamhet under “torrtid” vid

Rosenholms Udde vid Karlskronas västra utfart

E22. Där har vi flera byggnader var vi förvarar

våra dyrgripar, vilka vi dessutom vårdar och

renoverar. Utrymme för all vår klubbverksamhet

finns här. Byggnaderna är före detta

Rosenholmsvarvet där det “på sin tid” bedrevs

militär marin verksamhet. Byggnaderna förvaltas

numera av Kruthusen fastigheter. Sommartid är

det fantastiska Karlskrona skärgård som är

tummelplatsen för vår verksamhet.

Renoveringssobjekt CG Pettersson
Medlemsaktivitet på “Udden”
Vill du bli medlem i vår förening? Skicka din medlemsansökan till oss:
Carlscrona Veteranbåtar Box 75 37121 Karlskrona
Dataskyddsförordningen, kallad GDPR (General Data Protection Regulation) gäller från och med den 25 maj Den styr hur företag, organisationer, klubbar sparar och använder information som innehåller personuppgifter. Det blir med andra ord ännu viktigare att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och transparent sätt. Det betyder till exempel att du som medlem alltid har rätt att veta vilka uppgifter som finns sparade om dig och på vilket sätt de används. Du har också möjlighet att rätta den information som finns sparad och hur den används som exempel i en medlemsmatrikel.
GDPR
Karlskrona Jolleklubb - KJK
Seglarskola
Carlscrona Veteranbåtar
© Webmaster: Mats Svensson
2020 07 10
Carlscrona Veteranbåtsförenings årsmöte 2020 avhölls på Rosenholms Udde den 11 juni kl 1800.
Årsmötet 2020
Förre ordföranden, Birger Lilja, utnämndes vid årsmötet till hedersmedlem, tillika hedersordförande.