Bröderna Mårtenssons båtvarv visades återigen upp där besökarna kunde känna doften av gammal Blekingsk båtbyggarkonst. Vackert väder, allmogebåtar på sjön smorde tillvaron.   Vår lottbåt, Kjellbergsekan, rönte stort intresse och många förväntansfulla lottköpare hoppades på vinsten.
Carlscrona Veteranbåtar
Välkommen till Carlscrona Veteranbåtsklubb
Vi bedriver vår verksamhet under “torrtid” på Rosenholms Udde vid Karlskronas västra utfart E22. Där har vi flera byggnader var vi förvarar våra dyrgripar, vilka vi dessutom vårdar och renoverar. Utrymme för all vår klubbverksamhet finns här. Byggnaderna är före detta Rosenholmsvarvet där det “på sin tid” bedrevs militär marin verksamhet. Byggnaderna förvaltas numera av Kruthusen fastigheter. Sommartid är det fantastiska Karlskrona skärgård som är tummelplatsen för vår verksamhet.
Dan Thorell renoverar sin “Andunge” som är en långkölad segelbåt med träskrov, längd drygt 6,5 m. Båten har ursprung i Norge konstruerad av Thorvald Gjerdum.
Dataskyddsförordningen, kallad GDPR (General Data Protection Regulation) gäller från och med den 25 maj Den styr hur företag, organisationer, klubbar sparar och använder information som innehåller personuppgifter. Det blir med andra ord ännu viktigare att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och transparent sätt. Det betyder till exempel att du som medlem alltid har rätt att veta vilka uppgifter som finns sparade om dig och på vilket sätt de används. Du har också möjlighet att rätta den information som finns sparad och hur den används som exempel i en medlemsmatrikel.
GDPR
Foto Göran Snaar
Båtlotteriet 2019 Välkomna att köpa lotter i vårt populära båtlotteri. Båten som lottas ut 2019 är en Stensundseka byggd vid Båtbyggarlinjen på Stensunds Folkhögskola
Vill du bli medlem i vår förening? Skicka din medlemsansökan till oss:
Carlscrona Veteranbåtar Box 75 37121 Karlskrona
Foto: Mats Svensson
Nostalgia Festival 2019
Som traditionen bjuder deltog vi i årets begivenhet i Brunnsparken, Ronneby. Bland alla glänsande fordon av alla de slag presenterade vi årets lottbåt som är en träeka riggad med barkade sprisegel. Båten väckte stort intresse och många köpte lotter i förhoppning att vinna båten.
Översiktsbild på utställningen
Peter Björk och Jesper Andersson säljer lotter.
Bilden lånad av nostalgia.se
Varvets Dag på Östra Hästholmen
Kjellbergsekan
2019 09 18
Webmaster Mats Svensson
Föreningen har fått en CG Petterssonbåt till skänks. Föreningen står för närvarande som ägare och styrelsen beslutade vid förra mötet att undersöka om det finns medlemmar som är intresserade av att medverka i renovering av båten i en grupp av faddrar mot att de kan bruka henne.
Renoveringssobjekt CG Pettersson
1 Hemsidan Karlskrona.se 2 Gå i på rubriken Kommun och politik 3 Protokoll och möteshandlingar 4 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 5 2019-09-12 6 08. Beslut om granskning detaljplan för Karlskrona 3:20 Rosenholms Udde 7 Nu kommer det upp 17 olika dokument bla Missiv med beslutsförslag och Planbeskrivning
Nostalgia Festival 2019
Som traditionen bjuder deltog vi i årets begivenhet i Brunnsparken, Ronneby. Bland alla glänsande fordon av alla de slag presenterade vi årets lottbåt som är en träeka riggad med barkade sprisegel. Båten väckte stort intresse och många köpte lotter i förhoppning att vinna båten.
Översiktsbild på utställningen
Peter Björk och Jesper Andersson säljer lotter.
Bilden lånad av nostalgia.se
Renoveringsobjekt CG Pettersson
2019 09 18
Webmaster Mats Svensson
Föreningen har fått en CG Petterssonbåt till skänks. Föreningen står för närvarande som ägare och styrelsen beslutade vid förra mötet att undersöka om det finns medlemmar som är intresserade av att medverka i renovering av båten i en grupp av faddrar mot att de kan bruka henne.
Bröderna Mårtenssons båtvarv visades återigen upp där besökarna kunde känna doften av gammal Blekingsk båtbyggarkonst. Vackert väder, allmogebåtar på sjön smorde tillvaron.   Vår lottbåt, Kjellbergsekan, rönte stort intresse och många förväntansfulla lottköpare hoppades på vinsten.
Varvets Dag på Östra Hästholmen
Kjellbergsekan
Dan Thorell renoverar sin “Andunge” som är en långkölad segelbåt med träskrov, längd drygt 6,5 m. Båten har ursprung i Norge konstruerad av Thorvald Gjerdum.
Bilden lånad från Andungebladet
Foto Göran Snaar
1 Gå till Hemsidan Karlskrona.se 2 Gå i på rubriken Kommun och politik 3 Protokoll och möteshandlingar 4 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 5 2019-09-12 6 08. Beslut om granskning detaljplan för Karlskrona 3:20 Rosenholms Udde 7 Nu kommer det upp 17 olika dokument bla Missiv med beslutsförslag och Planbeskrivning
Carlscrona Veteranbåtar
Välkommen till Carlscrona Veteranbåtsklubb
Vi bedriver vår verksamhet under “torrtid” på Rosenholms Udde vid Karlskronas västra utfart E22. Där har vi flera byggnader var vi förvarar våra dyrgripar, vilka vi dessutom vårdar och renoverar. Utrymme för all vår klubbverksamhet finns här. Byggnaderna är före detta Rosenholmsvarvet där det “på sin tid” bedrevs militär marin verksamhet. Byggnaderna förvaltas numera av Kruthusen fastigheter. Sommartid är det fantastiska Karlskrona skärgård som är tummelplatsen för vår verksamhet.
Dataskyddsförordningen, kallad GDPR (General Data Protection Regulation) gäller från och med den 25 maj Den styr hur företag, organisationer, klubbar sparar och använder information som innehåller personuppgifter. Det blir med andra ord ännu viktigare att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och transparent sätt. Det betyder till exempel att du som medlem alltid har rätt att veta vilka uppgifter som finns sparade om dig och på vilket sätt de används. Du har också möjlighet att rätta den information som finns sparad och hur den används som exempel i en medlemsmatrikel.
GDPR
Båtlotteriet 2019 Välkomna att köpa lotter i vårt populära båtlotteri. Båten som lottas ut 2019 är en Stensundseka byggd vid Båtbyggarlinjen på Stensunds Folkhögskola
Vill du bli medlem i vår förening? Skicka din medlemsansökan till oss:
Carlscrona Veteranbåtar Box 75 37121 Karlskrona
Foto: Mats Svensson