Carlscrona Veteranbåtar
2019 05 06
Välkommen till Carlscrona Veteranbåtklubb
Vi bedriver vår verksamhet under “torrtid” på Rosenholms Udde vid Karlskronas västra utfart E22. Där har vi flera byggnader var vi förvarar våra dyrgripar, vilka vi dessutom vårdar och renoverar. Utrymme för all vår klubbverksamhet finns här. Byggnaderna är före detta Rosenholmsvarvet där det “på sin tid” bedrevs militär marin verksamhet. Byggnaderna förvaltas numera av Kruthusen fastigheter. Sommartid är det fantastiska Karlskrona skärgård som är tummelplatsen för vår verksamhet.
Dan Thorell renoverar sin “Andunge” som är en långkölad segelbåt med träskrov, längd drygt 6,5 m. Båten har ursprung i Norge konstruerad av Thorvald Gjerdum.
Dataskyddsförordningen, kallad GDPR (General Data Protection Regulation) gäller från och med den 25 maj Den styr hur företag, organisationer, klubbar sparar och använder information som innehåller personuppgifter. Det blir med andra ord ännu viktigare att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och transparent sätt. Det betyder till exempel att du som medlem alltid har rätt att veta vilka uppgifter som finns sparade om dig och på vilket sätt de används. Du har också möjlighet att rätta den information som finns sparad och hur den används som exempel i en medlemsmatrikel.
GDPR
Årsmötet 2019
Carlscrona Veteranbåtars årsmöte genomfördes torsdagen den 4 april klockan 1830 på Sjöofficersmässen, Karlskrona
Onsalabåten
Nu jobbar vi på Rosenholms Udde för fullt med kommande lottbåt 2020. Här ser vi Bernt Andersson, Håkan Lissmark och Bernt Svensson arbeta med passbåten Onsala. Passbåtar brukar man kalla alla  snabbgående båtar som inte är racerbåtar men heller inte inredda eller beboeliga. Det finns  i  princip inga stuvutrymmen eller plats för att övernatta i en passbåt. De ser ofta ut som en blandning mellan en ruffbåt och en racer eller en förvuxen  campingbåt och de är i  första hand avsedda för snabba och enkla persontransporter. Ibland gränsar de till rena sport- eller racerbåtar. Designen och inredningen påminner en hel del om bilar vad gäller passagerarutrymmet och instrumenteringen. På  engelska  kallas  passbåtar för runabouts. Typiska passbåtar är Gideon Forslunds Ess-båt och Storebros Vindö, som ritades på femtiotalet av Einar Runius och såldes i över tusen  exemplar. Andra passbåtar med stor spridning var modeller från  amerikanska Chris Craft och Garwood eller italienska Riva. Passbåten är i regel motorstark, omkring 6 till 7 meter lång och  halvplanande för farter upp emot 20‒30 knop. Den har så gott som alltid vindruta och stor öppen sittbrunn och motorn under  luckor på för- eller akterdäcket.
Foto Göran Snaar
Foto Göran Snaar
Båtlotteriet 2019 Välkomna att köpa lotter i vårt populära båtlotteri. Båten som lottas ut 2019 är en Stensundseka byggd vid Båtbyggarlinjen på Stensunds Folkhögskola
Vill du bli medlem i vår förening? Skicka din medlemsansökan till oss:
Carlscrona Veteranbåtar Box 75 37121 Karlskrona
Efter många förtjänsfulla år lämnade Birger Lilja ordförandeposten och överlämnade klubban till Dan Thorell.
Foto: Mats Svensson
Onsalabåten
Nu jobbar vi på Rosenholms Udde för fullt med kommande lottbåt 2020. Här ser vi Bernt Andersson, Håkan Lissmark och Bernt Svensson arbeta med passbåten Onsala. Passbåtar brukar man  kalla  alla  snabbgående båtar som inte är racerbåtar men heller inte inredda eller beboeliga. Det  finns  i  princip inga stuvutrymmen eller plats för att övernatta i en passbåt. De ser ofta ut som en blandning mellan en ruffbåt och en racer eller en förvuxen  campingbåt,  och  de  är  i  förstahand avsedda för snabba och enkla persontransporter. Ibland gränsar de till rena sport- eller racerbåtar. Designen  och  inredningen  påminner  en  hel  del om bilar vad gäller passagerarutrymmet och instru- menteringen. På  engelska  kallas  passbåtar  för  run-abouts. Typiska passbåtar är Gideon Forslunds Ess-båt och Storebros Vindö, som ritades på femtiotalet av  Einar  Runius och såldes  i  över tusen  exemplar.Andra  passbåtar med stor spridning var  modeller från  amerikanska  Chris Craft och Garwood eller italienska Riva. Passbåten är i regel motorstark, omkring 6 till 7 meter lång och  halvplanande för farter upp emot 20‒30 knop. Den har så gott som alltid vindruta och stor öppen sittbrunn och motorn under luckor på för- eller akterdäcket.  
Foto Göran Snaar
Carlscrona Veteranbåtar
2019 05 06
Webmaster: Mats Svensson
Vill du bli medlem i vår förening? Skicka din medlemsansökan till oss:
Dataskyddsförordningen, kallad GDPR (General Data Protection Regulation) gäller från och med den 25 maj Den styr hur företag, organisationer, klubbar sparar och använder information som innehåller personuppgifter. Det blir med andra ord ännu viktigare att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och transparent sätt. Det betyder till exempel att du som medlem alltid har rätt att veta vilka uppgifter som finns sparade om dig och på vilket sätt de används. Du har också möjlighet att rätta den information som finns sparad och hur den används som exempel i en medlemsmatrikel.
GDPR
Dan Thorell renoverar sin “Andunge” som är en långkölad segelbåt med träskrov, längd drygt 6,5 m. Båten har ursprung i Norge konstruerad av Thorvald Gjerdum.
Välkommen till Carlscrona Veteranbåtklubb
Vi bedriver vår verksamhet under “torrtid” på Rosenholms Udde vid Karlskronas västra utfart E22. Där har vi flera byggnader var vi förvarar våra dyrgripar, vilka vi dessutom vårdar och renoverar. Utrymme för all vår klubbverksamhet finns här. Byggnaderna är före detta Rosenholmsvarvet där det “på sin tid” bedrevs militär marin verksamhet. Byggnaderna förvaltas numera av Kruthusen fastigheter. Sommartid är det fantastiska Karlskrona skärgård som är tummelplatsen för vår verksamhet.
Foto Göran Snaar
Källa: Svenska Träbåtar
Båtlotteriet 2019 Välkomna att köpa lotter i vårt populära båtlotteri. Båten som lottas ut 2019 är en Stensundseka byggd vid Båtbyggarlinjen på Stensunds Folkhögskola
Carlscrona Veteranbåtar Box 75 37121 Karlskrona
Meddelande!  Vi har ändrat vår epostadress till  styrelse@carlscronaveteranbatar.se
Årsmötet 2019
Carlscrona Veteranbåtars årsmöte genomfördes torsdagen den 4 april klockan 1830 på Sjöofficersmässen, Karlskrona
Efter många förtjänsfulla år lämnade Birger Lilja ordförandeposten och överlämnade klubban till Dan Thorell.