Web: © Mats Svensson  2024-07-13
Carlscrona Veteranbåtar
Program och aktiviteter 2024. Båtmässan Allt för Sjön 7 – 10/3 och 14 – 17/3 Utställningen ”KLASSISKA BÅTAR EN DEL AV DET FLYTANDE KULTURARVET”, Saltö Varv 15/6 – 18/8 Lövmarknaden (Ristorgstrappan) 20/6 Torhamnsmarknad 6/6 Varvets dag Östra Hästholmen 13/7 Veteranbåtsdagar 26/7 – 28/7 Aspödagen, Lökanabbens hamn Aspö 1/8 Björkholmsdagen 25/8 VÅRA BESÖKSTIDER ÄR Öppet hus och klubbkvällar Saltö Varv: måndagar under september – maj 18.00 - 20.00 Öppet hus och utställning Saltö Varv: lördagar och söndagar 10.00 – 16.00. 15/6 – 18/8 För mer information www.carlscronaveteranbatar.se
· · · · · · · ·
Genomförda aktiviteter 2024.
Foto Lennart Jyllhed
Carlscrona Veteranbåtar deltog på mässan med årets lottbåt, skeppsbåten Donata, motor snipan Axel byggd av Axel Törnqvist samt Erik Anderssons egenhändigt byggda rundgatting.
Donata, vår lottbåt för året bringade stort intresse som gynnade lottförsäljningen.
Ordf Dan Thorell berättar…
Peter Engman och Lars åkerlund säljer ….
1. pris skeppsbåten Donata
Foto Lennart Jyllhed
Web: © Mats Svensson  2024-07-13
Carlscrona Veteranbåtar
Program och aktiviteter 2024. Båtmässan Allt för Sjön 7 – 10/3 och 14 – 17/3 Utställningen ”KLASSISKA BÅTAR EN DEL AV DET FLYTANDE KULTURARVET”, Saltö Varv 15/6 – 18/8 Lövmarknaden (Ristorgstrappan) 20/6 Torhamnsmarknad 6/6 Varvets dag Östra Hästholmen 13/7 Veteranbåtsdagar 26/7 – 28/7 Aspödagen, Lökanabbens hamn Aspö 1/8 Björkholmsdagen 25/8 VÅRA BESÖKSTIDER ÄR Öppet hus och klubbkvällar Saltö Varv: måndagar under september – maj 18.00 - 20.00 Öppet hus och utställning Saltö Varv: lördagar och söndagar 10.00 – 16.00. 15/6 – 18/8 För mer information www.carlscronaveteranbatar.se
· · · · · · · · · Carlscrona Veteranbåtar deltog på mässan med årets lottbåt, skeppsbåten Donata, motor snipan Axel byggd av Axel Törnqvist samt Erik Anderssons egenhändigt byggda rundgatting.
Foto Lennart Jyllhed
Donata, vår lottbåt för året bringade stort intresse som gynnade lottförsäljningen.
Ordf Dan Thorell berättar…
Peter Engman och Lars åkerlund säljer ….
1. pris skeppsbåten Donata
Foto Lennart Jyllhed
Genomförda aktiviteter 2024.