Carlscrona Veteranbåtar
Onsalabåten
Nu jobbar vi på Rosenholms Udde för fullt med kommande lottbåt 2020. Här ser vi Bernt Andersson, Håkan Lissmark och Bernt Svensson arbeta med passbåten Onsala. Passbåtar brukar man kalla alla snabbgående båtar som inte är racerbåtar men heller inte inredda eller beboeliga. Det finns i princip inga stuvutrymmen eller plats för att övernatta i en passbåt. De ser ofta ut som en blandning mellan en ruffbåt och en racer eller en förvuxen campingbåt och de är i första hand avsedda för snabba och enkla persontransporter. Ibland gränsar de till rena sport- eller racerbåtar. Designen och inredningen påminner en hel del om bilar vad gäller passagerarutrymmet och instrumenteringen. På engelska kallas passbåtar för runabouts. Typiska passbåtar är Gideon Forslunds Ess-båt och Storebros Vindö, som ritades på femtiotalet av Einar Runius och såldes i över tusen exemplar. Andra passbåtar med stor spridning var modeller från amerikanska Chris Craft och Garwood eller italienska Riva. Passbåten är i regel motorstark, omkring 6 till 7 meter lång och halvplanande för farter upp emot 20‒30 knop. Den har så gott som alltid vindruta och stor öppen sittbrunn och motorn under luckor på för- eller akterdäcket.
Foto Göran Snaar
Årsmötet 2019
Carlscrona Veteranbåtars årsmöte genomfördes torsdagen den 4 april klockan 1830 på Sjöofficersmässen, Karlskrona
Efter många förtjänsfulla år lämnade Birger Lilja ordförande- posten och överlämnade klubban till Dan Thorell.
Bröderna Mårtenssons båtvarv visades återigen upp där besökarna kunde känna doften av gammal Blekingsk båtbyggarkonst. Vackert väder, allmogebåtar på sjön smorde tillvaron. Vår lottbåt, Kjellbergsekan, rönte stort intresse och många förväntansfulla lottköpare hoppades på vinsten.
Nostalgia Festival 2019
Som traditionen bjuder deltog vi i årets begivenhet i Brunnsparken, Ronneby. Bland alla glänsande fordon av alla de slag presenterade vi årets lottbåt som är en träeka riggad med barkade sprisegel. Båten väckte stort intresse och många köpte lotter i förhoppning att vinna båten.
Översiktsbild på utställningen
Peter Björk och Jesper Andersson säljer lotter.
Bilden lånad av nostalgia.se
Varvets Dag på Östra Hästholmen
Dan Thorell renoverar sin “Andunge” som är en långkölad segelbåt med träskrov, längd drygt 6,5 m. Båten har ursprung i Norge konstruerad av Thorvald Gjerdum.
Foto Göran Snaar
Båtlotteriet 2019 Dragning av lotteriet är genomförd vid Kultur- och fritidsförvaltningen i Karlskrona. Vinstlotten på båten, som är byggd vid Båtbyggarlinjen på Stensunds Folkhögskola, såldes på Marinmuseum i Karlskrona och den lycklige vinnaren är Tomas Axelsson (till vänster). Ett stort grattis.
Vinst 1. Lott nr 2235 Stensundseka Vinst 2. Lott nr 1142 Modell Blekingseka Vinst 3. Lott nr 1266 Tavla Jan Abramsson Vinst 4. Lott nr 0340 Flytväst Vinst 5. Lott nr 2876 Prenum Nostalgia
Vinst avhämtas efter kontakt med lotteri- ansvarig. Kontaktuppgifter finns på lottsedeln.
Anders Malmörn förevisar ett gammalt “skarpt” alternativ till slipning av trä.
5% Kaustiksoda med vatten strykes på materialet, spolas av efter några minuter. Därefter syras ytan av med 5% saltsyra- lösning, spolas av med vatten och en ny fin yta träder fram
Måndagssamling på Rosenholms Udde
Carlscrona Veteranbåtsförenings årsmöte genomförs den 16 april kl 1800 på Sjöofficersmässen i Karlskrona. Förslag till ärenden/motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 20 dagar innan årsmötet.
2020 03 29
Webmaster Mats Svensson
Carlscrona Veteranbåtar
Onsalabåten
Nu jobbar vi på Rosenholms Udde för fullt med kommande lottbåt 2020. Här ser vi Bernt Andersson, Håkan Lissmark och Bernt Svensson arbeta med passbåten Onsala. Passbåtar brukar man kalla alla snabbgående båtar som inte är racerbåtar men heller inte inredda eller beboeliga. Det finns i princip inga stuvutrymmen eller plats för att övernatta i en passbåt. De ser ofta ut som en blandning mellan en ruffbåt och en racer eller en förvuxen campingbåt och de är i första hand avsedda för snabba och enkla persontransporter. Ibland gränsar de till rena sport- eller racerbåtar. Designen och inredningen påminner en hel del om bilar vad gäller passagerarutrymmet och instrumenteringen. På engelska kallas passbåtar för runabouts. Typiska passbåtar är Gideon Forslunds Ess-båt och Storebros Vindö, som ritades på femtiotalet av Einar Runius och såldes i över tusen exemplar. Andra passbåtar med stor spridning var modeller från amerikanska Chris Craft och Garwood eller italienska Riva. Passbåten är i regel motorstark, omkring 6 till 7 meter lång och halvplanande för farter upp emot 20‒30 knop. Den har så gott som alltid vindruta och stor öppen sittbrunn och motorn under luckor på för- eller akterdäcket.
Foto Göran Snaar
Årsmötet 2019
Carlscrona Veteranbåtars årsmöte genomfördes torsdagen den 4 april klockan 1830 på Sjöofficersmässen, Karlskrona
Efter många förtjänsfulla år lämnade Birger Lilja ordförande- posten och överlämnade klubban till Dan Thorell.
Båtlotteriet 2019 Dragning av lotteriet är genomförd vid Kultur- och fritidsförvaltningen i Karlskrona. Vinstlotten på båten, som är byggd vid Båtbyggarlinjen på Stensunds Folkhögskola, såldes på Marinmuseum i Karlskrona och den lycklige vinnaren är Tomas Axelsson (till vänster). Ett stort grattis.
Vinst 1. Lott nr 2235 Stensundseka Vinst 2. Lott nr 1142 Modell Blekingseka Vinst 3. Lott nr 1266 Tavla Jan Abramsson Vinst 4. Lott nr 0340 Flytväst Vinst 5. Lott nr 2876 Prenum Nostalgia
Vinst avhämtas efter kontakt med lotteri- ansvarig. Kontaktuppgifter finns på lottsedeln.
Anders Malmörn förevisar ett gammalt “skarpt” alternativ till slipning av trä.
5% Kaustiksoda med vatten strykes på materialet, spolas av efter några minuter. Därefter syras ytan av med 5% saltsyra- lösning, spolas av med vatten och en ny fin yta träder fram
Måndagssamling på Rosenholms Udde