Web: © Mats Svensson  2024-07-13
Carlscrona Veteranbåtar
Kontaktpersoner/projektledare 2022 Kölista, nyttjandeavtal och placering upplagda båtar samt bryggor: Dan Thorell Lotteri: Peter Engman Ekonomiadm med fakturahantering, transaktioner och uppföljning: Mats Svensson Hemsida: Mats Svensson Spolboden och båtbottentvätten: Lars Månsson Lottbåtar: Lennart Jyllhed Föreningsbåten CG Pettersson: Ingemar Andersson Föreningsbåten JoSoFin: Bernt Andersson Föreningsbåten Blekingsekan: vakant Föreningsbåten Lux Holiday: Bernt Svensson Föreningsbåten Thörnkvistaren: vakant Motorer till föreningsbåtar: Anders Malmörn MYS-båten Skum: Gunnar Haglund/Dan Thorell Snickeriet: Lars Åkerlund, Lennart Jyllhed och Peter Engman Miljöplanen: Dan Thorell Säkerhetsplan: Lennart Larsson Veteranbåtsdagar: Per Lundbladh Ungdomsverksamhet: Fredrik Åkesson ”Slipförmän”: Ingmar Andersson och Dan Thorell Fordon: Fredrik Åkesson Nycklar, larm m.m.: Dan Thorell Publik verksamhet: Per Lundbladh, Birger Lilja, Roger Andersson och Dan Thorell
Web: © Mats Svensson  2024-07-13
Carlscrona Veteranbåtar
Kontaktpersoner/projektledare 2022 Kölista, nyttjandeavtal och placering upplagda båtar samt bryggor: Dan Thorell Lotteri: Peter Engman Ekonomiadm med fakturahantering, transaktioner och uppföljnIng: Mats Svensson Hemsida: Mats Svensson Spolboden och båtbottentvätten: Lars Månsson Lottbåtar: Lennart Jyllhed Föreningsbåten CG Pettersson: Ingemar Andersson Föreningsbåten JoSoFin: Bernt Andersson Föreningsbåten Blekingsekan: vakant Föreningsbåten Lux Holiday: Bernt Svensson Föreningsbåten Thörnkvistaren: vakant Motorer till föreningsbåtar: Anders Malmörn MYS-båten Skum: Gunnar Haglund/Dan Thorell Snickeriet: Lars Åkerlund, Lennart Jyllhed och Peter Engman Miljöplanen: Dan Thorell Säkerhetsplan: Lennart Larsson Veteranbåtsdagar: Per Lundbladh Ungdomsverksamhet: Fredrik Åkesson ”Slipförmän”: Ingmar Andersson och Dan Thorell Fordon: Fredrik Åkesson Nycklar, larm m.m.: Dan Thorell Publik verksamhet: Per Lundbladh, Birger Lilja, Roger Andersson och Dan Thorell