Saltö Varv
Carlscrona Veteranbåtar (CVB) flyttar från Rosenholms udde till Saltö Varv CVB är uppsagd från föreningens nuvarande lokaler på Rosenholms udde (”udden”). Efter många år med korttidskontrakt har vi nu hittat en långsiktigare lösning genom att skriva avtal med Saltö Varv AB om att hyra hela varvets anläggning för vår verksamhet. Avtalet omfattar fem år från och med augusti 2021. Saltö Varv är ett traditionellt träbåtsvarv med en historia starkt förknippad med båtutvecklingen i regionen och med nationellt kända båtbyggare. När föreningen nu inte kan vara kvar på ”udden” så är varvet med sin historia och karaktär som träbåtsvarv ett bra alternativ där vår verksamhet kan bedrivas och utvecklas. Vi ser också ett intresse i att bevara och synliggöra Saltö varvs historia och göra varvsområdet mer representativt i den omtalat unika miljön som strövområde och närheten till exempelvis Dragsö och Brändaholm. En mycket viktig del av föreningens ambition att bevara och sprida kunskap om veteranbåtskulturen är att visa upp föreningens verksamhet, lokalt och nationellt samt bedriva kunskapsutvecklande verksamhet exempelvis genom regelbundna dagar med öppet hus samt etablering av ett mindre ”fritidsbåtsmuseum” under sommarmånaderna i samverkan med främst lokala intressenter. Inriktningen är att visa på svensk fritidsbåtsutveckling, viktiga båtkonstruktörer och varv men också genomförande av tematiska utställningar och föreläsningar/utbildningar som främjar såväl veteranbåtskulturen som båtlivets verksamhet i allmänhet, ökad sjösäkerhet, god miljö och gott sjömanskap. Vi kommer naturligtvis att fortsätta att renovera och lotta ut en mindre veteranbåt årligen samt återuppta genomförandet av s.k. veteranbåtsfestivaler i samband med ex. skärgårdsfestivalen. Nya aktiviteter såsom ”träbåtsvårdsläger” med inriktning på ägande och vård av träbåt planeras också tillsammans med Motor Yacht Society. Med gott stöd från Karlskrona kommun och Saltö Varv som bas kan vi fortsätta utveckla vår verksamhet med att VÄRNA, VÅRDA och VISA upp våra båtar. Vi välkomnar naturligtvis också andra aktörer som vill sponsra vår verksamhet.
Stig Viktorsson
Foto: Göran Snaar
Web: © Mats Svensson  2024-07-13
Carlscrona Veteranbåtar
Saltö Varv
Carlscrona Veteranbåtar (CVB) flyttar från Rosenholms udde till Saltö Varv CVB är uppsagd från föreningens nuvarande lokaler på Rosenholms udde (”udden”). Efter många år med korttidskontrakt har vi nu hittat en långsiktigare lösning genom att skriva avtal med Saltö Varv AB om att hyra hela varvets anläggning för vår verksamhet. Avtalet omfattar fem år från och med augusti i år (2021). Saltö Varv är ett traditionellt träbåtsvarv med en historia starkt förknippad med båtutvecklingen i regionen och med nationellt kända båtbyggare. När föreningen nu inte kan vara kvar på ”udden” så är varvet med sin historia och karaktär som träbåtsvarv ett bra alternativ där vår verksamhet kan bedrivas och utvecklas. Vi ser också ett intresse i att bevara och synliggöra Saltö varvs historia och göra varvsområdet mer representativt i den omtalat unika miljön som strövområde och närheten till exempelvis Dragsö och Brändaholm. En mycket viktig del av föreningens ambition att bevara och sprida kunskap om veteranbåtskulturen är att visa upp föreningens verksamhet, lokalt och nationellt samt bedriva kunskapsutvecklande verksamhet exempelvis genom regelbundna dagar med öppet hus samt etablering av ett mindre ”fritidsbåtsmuseum” under sommarmånaderna i samverkan med främst lokala intressenter. Inriktningen är att visa på svensk fritidsbåtsutveckling, viktiga båtkonstruktörer och varv men också genomförande av tematiska utställningar och föreläsningar/utbildningar som främjar såväl veteranbåtskulturen som båtlivets verksamhet i allmänhet, ökad sjösäkerhet, god miljö och gott sjömanskap. Vi kommer naturligtvis att fortsätta att renovera och lotta ut en mindre veteranbåt årligen samt återuppta genomförandet av s.k. veteranbåtsfestivaler i samband med ex. skärgårdsfestivalen. Nya aktiviteter såsom ”träbåtsvårdsläger” med inriktning på ägande och vård av träbåt planeras också tillsammans med Motor Yacht Society. Med gott stöd från Karlskrona kommun och Saltö Varv som bas kan vi fortsätta utveckla vår verksamhet med att VÄRNA, VÅRDA och VISA upp våra båtar. Vi välkomnar naturligtvis också andra aktörer som vill sponsra vår verksamhet.
Foto: Göran Snaar
Stig Viktorsson
Web: © Mats Svensson  2024-07-13
Carlscrona Veteranbåtar